งานเจาะและบาก


                

งานเจาะและงานบาก เป็นกระบวนการผลิตอย่างหนึ่ง คือ การนำกระจกที่ได้จากการผลิตตามชิ้นงานที่ได้รับจากลูกค้ามาผ่าน ขบวนการเจาะและบากตามตำแหน่งที่ลูกค้าต้องการซึ่ง ตำแหน่งในการเจาะหรือบากจะขึ้นอยู่กับ อุปกรณ์ที่ใช้ใน การติดตั้ง กระจก

            

งานตัดกระจก

งานตัดกระจก คือ การนำกระจกวัตถุดิบมาผ่านขั้น ตอนการตัดตามรูป ทรงและขนาดที่ต้องการ
• รูปร่างพื้นฐาน เช่น รูปสามเหลี่ยม , รูปสี่เหลี่ยม , รูปวงกลม เป็นต้น
• รูปร่างอิสระ เช่น รูปดอกไม้ , รูปโค้ง , รูปดาว เป็นต้น

งานสลักลายกระจกแบบเซาะร่องตัว V (Engraving)

เป็นการเซาะร่องบนกระจกให้เป็นเส้นตรงและ โค้งตามแบบลายต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ เป็นการโชว์ชิ้นงานกระจกที่ไม่เหมือนใคร เน้นที่การออกแบบที่มีดีไซน์โดดเด่น

งานเจียร

เจียรริม, เจียรริมขัดมัน และ เจียรริมเหลี่ยม เป็นการเจียรสันกระจกโดยรอบ สันกระจกจะเป็นเหลี่ยมพร้อมขัดมัน เพื่อโชว์ สันกระจก เหมาะกับงานเฟอร์นิเจอร์ งานหน้าโต๊ะ งานประตู – หน้าต่าง งานฉากกั้นอาบน้ำ บานเปลือย และ งานแผงโชว์ เป็นต้น
เจียรริมหยาบ เป็นการเจียรสันกระจกโดยรอบ สันกระจกจะเป็นเหลี่ยมและไม่ขัดมัน โดยสันกระจกจะมีสีขุ่น เหมาะกับงานติดตั้งที่เข้ามุม หรืองานที่ไม่ต้องการ โชว์สันกระจก
เจียรลบคม เป็นการลบคมด้วยผ้าทราย โดยจะลบที่สันกระจกบน – ล่าง เพื่อไม่ให้บาดมือในการติดตั้ง เหมาะกับงานติดตั้งที่เข้า กรอบ (Frame) ต่างๆ
เจียรปลี (Beveling Flat edge) เป็นการเจียรหน้ากระจกให้มีผิวเรียบ มันวาว โดยต้องคำนึงถึงปัจจัย 3 ประการคือ ความกว้าง ของปลี (Bevel Width) มุมของปลี (Bevel Angle) และความกว้างของการลบมุม (Chamfer Width)

งานพ่นทราย

งานพ่นทรายกระจก คือ การนำกระจกที่ผ่านกระบวนการผลิตสำเร็จรูปแล้วมาผ่าน ขั้นตอนการพ่นทรายโดย การใช้กากเพชร นำมาพ่นกระจกด้วยแรงดันลม กระจกที่ผ่านการพ่นจะมีลักษณะ สีขาวขุ่น ประเภทกระจกที่นำมาพ่นทราย
- กระจกใสและกระจกสี เมื่อนำมาผ่านขึ้นตอนการพ่นทรายแล้วจะเป็นกระจกทึบ ไม่สามารถมองผ่านไปได้ และพื้นของกระจกจะเป็นสีขาวขุ่น
- กระจกเงาชาและกระจกเงา สามารถพ่นได้ 2 ด้าน คือ ด้านเงา และ ด้านปรอท เมื่อนำมาผ่านขั้นตอนการพ่นทรายแล้วจะเป็นฝ้าสีขาวขุ่น

ข้อมูลเฉพาะ

• ความหนา : ไม่จำกัด
• ขนาด : ไม่เกิน 2500 X 3000 มม.
• ความลึกของการพ่นทราย : กระจกเทมเปอร์ สามารถพ่นทรายลึกลงไปได้ สูงสุดไม่เกิน 1.5 มม. หากเกินกว่าที่กำหนดอาจทำให้แตกได้ • มีความสามารถในการกรองแสงได้

ประโยชน์และการนำไปใช้

เพื่อเพิ่มความสวยงาม เป็นของประดับตกแต่งสถานที่ อาคาร เป็นต้น